STYRINGSDATA FOR OMSORG

Velkommen til en lettere hverdag i kommunen

Referanser

Utredninger for statlige organer og KS

2017 Sel kommune
Omsorgsavdelingen – utbyggingsbehov og drift fram til 2025 Rådmann Kaija Drønen tlf 95919271

 

2017 Lom kommune
Oppfølging av analyse, utredning omstilling fase 2. Prosessbistand. Rådmann Ola Helstad tlf 97161865

 

2017 Eigersund kommune

Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg, helse og sosial Komm dir Ingeborg Havsø 991 68 405

 

2017 Ambio Helse AS

Utvikling av e-læringsmodul «Styringsdata for pleie- og omsorg». Adm dir Kristian Aune tlf 90793725

 

2017 Etne kommune

Helhetlig plan for pleie og omsorgssektoren med rapport Rådmann Pål Nygård tlf 45282004

 

2016 Etne kommune,
Tjenester til funksjonshemmede, drift av bofellesskap. Behovskartlegging og analyse med rapport Rådmann Pål Nygård tlf 45282004

 

2016 Etne kommune
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport Rådmann Pål Nygård tlf 45282004

 

2012og 2016 Ringebu kommune
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg, med sammenlikning og beregning av omstillingseffekter med rapport Rådmann Per Lervåg tlf 99256599

 

2016 Birkenes kommune
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport Rådmann Anne Stapnes tlf 07635373

 

2016 Røros og Os kommuner
Tjenester til funksjonshemmede, drift av bofellesskap. Behovskartlegging og analyse med rapport Rådmann Bernt Tennstrand, tlf 90897518

 

2016 Røros kommune
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg, med prosessoppfølging med rapport Rådmann Bernt Tennstrand, tlf 90897518

 

2015 Lom kommune
Drifts- og ressursanalyse med rapport, og prosessoppfølging Rådmann Ola Helstad tlf 97161865

 

2015 Lesja og Dovre kommuner
Ny kommunestruktur: Pleie og omsorg, omsorgstrappa i sammenslått kommune med rapport Rådmann Halvor Nissen tlf 91376301, kommunalsjef Therese Hole

 

2015 Lesja kommune
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport Kommunalsjef Therese Hole tlf 61244109

 

2015 Dovre kommune
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport Rådmann Halvor Nissen tlf 91376301

 

2014/15 Nord-Fron kommune
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport Kommunalsjef Sverre Sætre tlf 97181112

 

2014 Notodden kommune
Tjenester til funksjonshemmede, drift av bofellesskap. Behovskartlegging og analyse, med rapport Rådgiver Thale Rolstad tlf 95860282

 

2014 Skaun kommune
Boligbehovsanalyse, prosessbistand, med rapport Komm.dir Sigve Laugsand tlf 40117205

 

2013/14 Beiarn kommune
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg, med rapport Komm.sjef Lisbeth Movik tlf 99485163

 

2013/14 Folldal kommune
Trendanalyse pleie- og omsorg, boligbehov, Boligsosial handlingsplan, med rapport Rådmann Torill Tjeldnes tlf 90557118

 

2013 Våler kommune (Østfold)
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport, og bistand til pleie- og omsorgsplan Komm.dir.Heidi Bye tlf 92032202

 

2013 Fauske kommune
Tjenester til funksjonshemmede, drift av bofellesskap. Behovskartlegging og analyse med rapport Komm.dir Ole R Sollund tlf 91548063

 

2013 Fauske kommune

Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport Komm.dir Ole R Sollund tlf 91548063

 

2013 Sel kommune

Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport Rådmann Kaija E.Drønen tlf 61700711

 

2013 Lillehammer kommune

Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport, analyse natt-tjenesten, benchmarking av økonomien i Lillehammer Helsehus (sykehjem med intermediær avd) Komm.dir Bjørn Lie Tlf 90556669

 

2012 Ringebu kommune

Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport Rådmann Per Lervåg tlf 99256599

 

2012 Grimstad kommune

Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorg med rapport Kommunalsjef Ivar Lyngstad tlf 48891252

 

2012 Øyer kommune

Drifts- og ressursanalyse for sammenlikning med rapport, sammenlikning med analyse i 2009 Rådmann Bernt Tennstrand tlf 61268104

 

2012 Ambio Helse AS

Bistand ved etablering av Ambio Omsorg, botilbud for utviklingshemmede. AMBIO Helse v/adm dir Kristian Aune, tlf 90793725

 

2012 Gamvik kommune

Trendanalyse for behovsutvikling, omstillingsmuligheter og kostnader i omsorgstrappa 2011-2016-2020-2030-2040. Del av leveranse fra HONU til Gamvik kommune. Rådgiver Håkon Rønbeck, tlf 90796793

 

2012 Hobøl kommune

Trendanalyse for behovsutvikling, omstillingsmuligheter og kostnader i omsorgstrappa 2011-2016-2020-2030-2040. Del av leveranse fra Ambio Helse til Hobøl kommune. AMBIO Helse v/adm dir Kristian Aune, tlf 90793725

 

 

 

 

Rune Devold AS

Telefon: +47 73 88 34 60

Mobil:    +47 91 15 07 27

E-post:   rune.devold@r-devold.no

Besøksadresse:

Kjøpmannsgt 35

7011 Trondheim

Postadresse:

PB 2703 Sentrum

7415 Trondheim