STYRINGSDATA FOR OMSORG

Velkommen til en lettere hverdag i kommunen

Boligsosiale planer – plangrunnlag for bygging av omsorgsboliger for eldre og mennesker med utviklingshemming

Vi spesialiserer oss på beregninger knyttet til planer for mennesker med funksjons- eller utviklingshemming og eldre.

 

Hva får kommunen svar på ?

Når vi beregner boligbehov for eldre fokuserer vi på hvordan boligene skal gå inn som en effektiv del av kommunens forebyggende strategi, og ikke minst hvordan boliger skal inngå som aktiv del av omsorgspolitikken. Kommunen får svar på hvordan kapasiteten skal være totalt, og hvor stor andel av boligmassen kommunen bør ha disposisjonsrett over. Boliginvesteringer skal ha en teknisk-økonomisk levetid på 30 år. Derfor tar alle rapporter  utgangspunkt i kommunens folketall i dag og framskrevet for den neste planperioden og deretter 2020, 2030 og 2040.  Enn videre tar vi hensyn til bosettingsmønster, stedsutvikling, det lokale boligmarkedet med mer. Vi ser på dekningsgrader og prioriteringer innen omsorgstjenesten. På denne måten får kommunen svar på hvordan boligene best mulig kan gå inn i framtidas omsorgstrapp. Sist men ikke minst: vi har en stor nøkkeltallsdatabase fra en rekke drifts- og ressursanalyser som forteller oss  om hvordan kommunenes kostnader ligger an i tjenesteyting for ulike grupper av brukere. Det gir svar på hvordan DIN kommune kommer ut med framtidig boligpolitikk.

 

Enkel rapport

Rapporten gir svar på hvor mange omsorgsboliger kommunen bør bygge i planperiodene fram til 2040, og hvor stor andel kommunen bør ha disposisjonsrett rett.

 

Standard rapport

Rapporten gir svar på hvor mange omsorgsboliger som trengs, samt hvordan investeringene i boliger bør ses i sammenheng med kapasiteten i sykehjem.

 

Økonomirapport

Rapporten foretar en økonomisk beregning av effekten av framtidig kapasitet i omsorgsboliger og sykehjem, samt forventede driftsutgifter i hjemmetjenestene.

Rune Devold AS

Telefon: +47 73 88 34 60

Mobil:    +47 91 15 07 27

E-post:   rune.devold@r-devold.no

Besøksadresse:

Kjøpmannsgt 35

7011 Trondheim

Postadresse:

PB 2703 Sentrum

7415 Trondheim